Register

Register to become a member

Cách đăng ký thành viên

Thành viên chính thức của cộng đồng này là những người có tentuoi.com và đạt được ít nhất một tên miền danh hiệu của cộng đồng này trong danh sách bên dưới.

Chúng tôi ủy quyền cho DanhHieu.com xét duyệt và cấp các tên miền danh hiệu của cộng đồng này để giữ được sự trong sáng và khách quan. 

Vì vậy, để trở thành thành viên chính thức, bạn cần làm theo các bước sau:

Những người chưa phải là thành viên chính thức vẫn có thể đăng tin lên một số trang của cộng đồng này và vẫn có thể thảo luận trong phần comment của các bài viết. 

Vui lòng xem các thành viên tại đây

Các tên miền danh hiệu của thành viên

Kỹ sư Quốc Khí

YourName.engineer.vn - Kỹ sư Quốc Khí

Nếu bạn được DanhHieu.com phong danh hiệu Kỹ sư Quốc Khí thì sẽ được cấp một tên miền YourName.engineer.vn trỏ thêm lên website YourName.tentuoi.com để chứng tỏ là một Kỹ sư Quốc Khí.

Danh hiệu Kỹ sư Quốc Khí được phong cho những kỹ sư tài giỏi được xem như nguồn nguyên khí quốc gia nên đây là danh hiệu cao nhất dành cho thành viên của cộng đồng này. 

Vui lòng xem cách cấp tên miền danh hiệu này tại quockhi.danhhieu.com

Kỹ sư từ các trường đại học

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn được đánh giá trên UAH lifelong education UAH.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Đại học Quốc gia Hà Nội VNU.edu.vn được đánh giá trên VNU lifelong education VNU.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Đại Học Đà Nẵng UDN.vn được đánh giá trên UDN lifelong education UDN.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Đại học Huế HUEUNI.edu.vn được đánh giá trên HUEUNI lifelong education HUEUNI.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Đại Học Thái Nguyên TNU.edu.vn được đánh giá trên TNU lifelong education TNU.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học Cần Thơ CTU.edu.vn được đánh giá trên CTU lifelong education CTU.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học Nha Trang NTU.edu.vn được đánh giá trên NTU lifelong education NTU.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học Vinh VINHUNI.edu.vn được đánh giá trên VINHUNI lifelong education VINHUNI.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Đại học Kinh tế TP HCM UEH.edu.vn được đánh giá trên UEH lifelong education UEH.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Đại học Bách Khoa Hà Nội HUST.edu.vn được đánh giá trên HUST lifelong education HUST.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học Bách khoa TP HCM HCMUT.edu.vn được đánh giá trên HCMUT lifelong education HCMUT.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội HAU.edu.vn được đánh giá trên HAU lifelong education HAU.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội HNUE.edu.vn được đánh giá trên HNUE lifelong education HNUE.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học Sư phạm TP HCM HCMUE.edu.vn được đánh giá trên HCMUE lifelong education HCMUE.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học Ngoại thương FTU.edu.vn được đánh giá trên FTU lifelong education FTU.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP HCM HCMUTE.edu.vn được đánh giá trên HCMUTE lifelong education HCMUTE.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học khoa học tự nhiên TP HCM HCMUS.edu.vn được đánh giá trên HCMUS lifelong education HCMUS.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học xây dựng Hà Nội HUCE.edu.vn được đánh giá trên HUCE lifelong education HUCE.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học giao thông vận tải UTC.edu.vn được đánh giá trên UTC lifelong education UTC.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân NEU.edu.vn được đánh giá trên NEU lifelong education NEU.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam VNUA.edu.vn được đánh giá trên VNUA lifelong education VNUA.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học nông lâm TP HCM HCMUAF.edu.vn được đánh giá trên HCMUAF lifelong education HCMUAF.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia TP HCM) HCMUSSH.edu.vn được đánh giá trên HCMUSSH lifelong education HCMUSSH.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại Học Mở Hà Nội HOU.edu.vn được đánh giá trên HOU lifelong education HOU.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học Mở TP HCM OU.edu.vn được đánh giá trên OU lifelong education OU.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học Y Hà Nội HMU.edu.vn được đánh giá trên HMU lifelong education HMU.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học Y dược TP HCM UMP.edu.vn được đánh giá trên UMP lifelong education UMP.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học Luật Hà Nội HLU.edu.vn được đánh giá trên HLU lifelong education HLU.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học Luật TP HCM HCMULAW.edu.vn được đánh giá trên HCMULAW lifelong education HCMULAW.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) HCMIU.edu.vn được đánh giá trên HCMIU lifelong education HCMIU.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học CNTT (Đại học Quốc gia TP HCM) UIT.edu.vn được đánh giá trên UIT lifelong education UIT.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ tập đoàn FPT.vn được đánh giá trên FPT lifelong education FPT.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học Văn Lang VLU.edu.vn được đánh giá trên VLU lifelong education VLU.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường đại học Tôn Đức Thắng TDTU.edu.vn được đánh giá trên TDTU lifelong education TDTU.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học Hutech HUTECH.edu.vn được đánh giá trên HUTECH lifelong education HUTECH.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại Học Quốc Tế RMIT RMIT.edu.vn được đánh giá trên RMIT lifelong education RMIT.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ Trường Đại học Việt - Đức VGU.edu.vn được đánh giá trên VGU lifelong education VGU.ldu.vn

********

DanhHieu.com sắp cấp loại tên miền danh hiệu phụ này (Brand.DanhHieu.com) cho các trường đại học chưa có trong danh sách trên. Hãy đăng ký theo dõi thông báo mới nhất của chúng tôi tại sub.quockhi.com

Nếu trường đại học có thương hiệu BRAND được bảo hộ bởi Ename.vn sẽ có tên miền danh hiệu phụ như sau:

Brand.engineer.vn - Kỹ sư BRAND

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ [tên trường đại học có thương hiệu BRAND] được đánh giá trên BRAND lifelong education BRAND.ldu.vn

Kỹ sư từ các doanh nghiệp và tổ chức

DanhHieu.com sắp cấp loại tên miền danh hiệu phụ này tại Brand.DanhHieu.com trong thời gian tới. Hãy đăng ký theo dõi thông báo mới nhất của chúng tôi tại sub.quockhi.com.

Nếu một tổ chức có thương hiệu BRAND được bảo hộ bởi Ename.vn sẽ có tên miền danh hiệu phụ như sau:

Brand.engineer.vn - Kỹ sư BRAND

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ [tên thương hiệu BRAND] được đánh giá trên BRAND lifelong education BRAND.ldu.vn

Các tổ chức dự kiến được cấp tên miền danh hiệu đầu tiên

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ tập đoàn FPT.vn được đánh giá trên FPT lifelong education FPT.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ tập đoàn Viettel.com.vn được đánh giá trên Viettel lifelong education Viettel.ldu.vn

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ tập đoàn vingroup.net được đánh giá trên VIN lifelong education VIN.ldu.vn

Kỹ sư gốc Việt tại các quốc gia trên thế giới

 Các quốc gia có nhiều người Việt sinh sống:

Xem các quốc gia khác tại Country.DanhHieu.com