Chi Hội [tên quốc gia]

Japan.Engineer.vn

Đang tuyển Chi hội trưởng

Vui lòng ứng cử chi hội trưởng của chi hội này tại Election.vn


Giới thiệu về chi hội

Chi hội trưởng: Name.Engineer.vn - Full Name

Chi hội này là nơi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng tại địa phương đó để đưa về cho các thành viên trong cộng đồng này đáp ứng. Đây cũng là nơi gặp gỡ giao lưu của các thành viên cộng đồng này tại mỗi tỉnh thành để tạo ra những sản phẩm dịch vụ cho riêng tỉnh thành đó.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ (google maps): 123 đường ABC

Số điện thoại:

Email:

Những Chi hội trưởng trước đây

Những chi hội trưởng trước đây của chi hội này luôn được lưu danh tại đây

Chief1.Japan.Engineer.vn (Name.Engineer.vn) - Chi hội trưởng từ 2/2020 - 3/2021

Chief2.Japan.Engineer.vn (Name.Engineer.vn) - Chi hội trưởng từ 2/2020 - 3/2021

Chief3.Japan.Engineer.vn (Name.Engineer.vn) - Chi hội trưởng từ 2/2020 - 3/2021