cup.  Engineer .vn

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư của cupVN.com

Title domain for engineers of cupVN.com

Giới thiệu

cup.Engineer.vn là các tên miền danh hiệu của Engineer.vn dành cho kỹ sư được cấp thông qua cupVN.com dựa vào Hồ sơ năng lực suốt đời của bạn tại YourCVname.mainCV.com và dựa vào sự bình chọn của những người có CVname.com trên voteCV.com

Quy trình cấp tên miền danh hiệu này

Bước 1: Đăng ký để được bình chọn tên miền này

Bước 2: Khi đã có đủ số phiếu bình chọn theo tiêu chí của từng loại tên miền, hãy đăng ký vào Vòng chung khảo VNexam.com. Nếu bạn vượt qua vòng chung khảo dành cho từng loại danh hiệu thì bạn sẽ được cấp tên miền danh hiệu trong danh sách bên dưới.

Cả hai bước trên đều được đăng ký tại Register.cup.engineer.vn

Tên miền danh hiệu chính "Kỹ sư Engineer.vn"

Nếu bạn được cấp tên miền danh hiệu chính CVname.engineer.vn sẽ được gọi là một "Kỹ sư Engineer.vn" và được sở hữu vĩnh viễn hai tên miền sau:

Điều kiện để được cấp tên miền danh hiệu này

Vui lòng xem tại main.cupVN.com

Tên miền danh hiệu "Kỹ sư chuyên nghiệp pro.Engineer.vn"

Nếu bạn được cấp tên miền danh hiệu "Kỹ sư chuyên nghiệp pro.engineer.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn hai tên miền sau:

Điều kiện để được cấp tên miền danh hiệu này

Vui lòng xem tại pro.cupVN.com

Các tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư tại các quốc gia trên thế giới

Đây là tên miền danh hiệu phụ dạng yourCVname.sub.engineer.vn trong đó ".sub" là tên miền quốc gia của các nước trên thế giới (của Hoa Kỳ là ".us", của Nhật Bản là ".jp")

Ví dụ: Nếu bạn được cấp tên miền danh hiệu "Kỹ sư Hoa Kỳ US.engineer.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn hai tên miền sau:

Điều kiện để được cấp tên miền danh hiệu này

Vui lòng xem tại country.cupVN.com

Danh sách các tên miền danh hiệu dành cho các kỹ sư Engineer.vn tại các quốc gia có nhiều người Việt sinh sống

Tên miền danh hiệu ph dành cho kỹ sư tại các trường đại học

Đây là tên miền danh hiệu phụ dạng yourCVname.sub.engineer.vn trong đó ".sub"thương hiệu của các trường đại học (thường trùng với tên miền của trường đại học đó).

Ví dụ: Nếu bạn được cấp tên miền danh hiệu "Kỹ sư UAH.engineer.vn" từ trường đại học UAH.edu.vn sẽ được sở hữu vĩnh viễn hai tên miền sau:

Điều kiện để được cấp tên miền danh hiệu này

Vui lòng xem tại Uni.cupVN.com

Danh sách các tên miền danh hiệu dành cho các kỹ sư Engineer.vn từ các trường đại học lớn

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ Đại học Quốc gia Hà Nội VNU.edu.vn tại VNU.ldu.vn

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


UDN Lifelong Education cho UDN.vn - Đại Học Đà Nẵng

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


HUEUNI Lifelong Education cho HUEUNI.edu.vn - Đại học Huế

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


TNU Lifelong Education cho TNU.edu.vn - Đại Học Thái Nguyên

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


CTU Lifelong Education cho CTU.edu.vn - Trường Đại học Cần Thơ

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


NTU Lifelong Education cho NTU.edu.vn - Trường Đại học Nha Trang

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


VINHUNI Lifelong Education cho VINHUNI.edu.vn - Trường Đại học Vinh

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


UEH Lifelong Education cho UEH.edu.vn - Đại học Kinh tế TP HCM

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


HUST Lifelong Education cho HUST.edu.vn - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


HCMUT Lifelong Education cho HCMUT.edu.vn - Trường Đại học Bách khoa TP HCM

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


HAU Lifelong Education cho HAU.edu.vn - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


HNUE Lifelong Education cho HNUE.edu.vn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


HCMUE Lifelong Education cho HCMUE.edu.vn - Trường Đại học Sư phạm TP HCM

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


FTU Lifelong Education cho FTU.edu.vn - Trường Đại học Ngoại thương

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


HCMUTE Lifelong Education cho HCMUTE.edu.vn - Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP HCM

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


HCMUS Lifelong Education cho HCMUS.edu.vn - Trường Đại học khoa học tự nhiên TP HCM

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


HUCE Lifelong Education cho HUCE.edu.vn - Trường Đại học xây dựng Hà Nội

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


UTC Lifelong Education cho UTC.edu.vn - Trường Đại học giao thông vận tải

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


NEU Lifelong Education cho NEU.edu.vn - Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


VNUA Lifelong Education cho VNUA.edu.vn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


HCMUAF Lifelong Education cho HCMUAF.edu.vn - Trường Đại học nông lâm TP HCM

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


HCMUSSH Lifelong Education cho HCMUSSH.edu.vn - Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia TP HCM)

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


HOU Lifelong Education cho HOU.edu.vn - Trường Đại Học Mở Hà Nội

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


OU Lifelong Education cho OU.edu.vn - Trường Đại học Mở TP HCM

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


HMU Lifelong Education cho HMU.edu.vn - Trường Đại học Y Hà Nội

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


UMP Lifelong Education cho UMP.edu.vn - Trường Đại học Y dược TP HCM

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


HLU Lifelong Education cho HLU.edu.vn - Trường Đại học Luật Hà Nội

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


HCMULAW Lifelong Education cho HCMULAW.edu.vn - Trường Đại học Luật TP HCM

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


HCMIU Lifelong Education cho HCMIU.edu.vn - Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM)

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


UIT Lifelong Education cho UIT.edu.vn - Trường Đại học CNTT (Đại học Quốc gia TP HCM)

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


FPT Lifelong Education cho FPT.edu.vn thuộc tập đoàn FPT.vn

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


VLU Lifelong Education cho VLU.edu.vn - Trường Đại học Văn Lang

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


TDTU Lifelong Education cho TDTU.edu.vn - Trường đại học Tôn Đức Thắng

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


HUTECH Lifelong Education cho HUTECH.edu.vn - Trường Đại học Hutech

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


RMIT Lifelong Education cho RMIT.edu.vn - Trường Đại Học Quốc Tế RMIT

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại UAH.ldu.vn


VGU Lifelong Education cho VGU.edu.vn - Trường Đại học Việt - Đức

Tên miền danh hiệu phụ dành cho kỹ sư tại các thương hiệu lớn

Đây là tên miền danh hiệu phụ dạng yourCVname.sub.engineer.vn trong đó ".sub" là thương hiệu của các tổ chức. 

Ví dụ: Nếu bạn được cấp tên miền danh hiệu "Kỹ sư FPT.engineer.vn" từ tập đoàn FPT.vn sẽ được sở hữu vĩnh viễn hai tên miền sau:

Điều kiện để được cấp tên miền danh hiệu này

Vui lòng xem tại Brand.cupVN.com

Danh sách các tên miền danh hiệu dành cho các kỹ sư Engineer.vn từ các tổ chức

Các tên miền danh hiệu phụ dành cho kỹ sư chuyên ngành

Đây là tên miền danh hiệu phụ dạng yourCVname.sub.engineer.vn trong đó ".sub" là tên một lĩnh vực hẹp như AI, IOT, DATA...

Ví dụ: Nếu bạn được cấp tên miền danh hiệu "Kỹ sư AI.engineer.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn hai tên miền sau:

Điều kiện để được cấp tên miền danh hiệu này

Vui lòng xem tại sub.cupVN.com

Danh sách các tên miền danh hiệu dành cho các kỹ sư Engineer.vn chuyên ngành

Đăng ký tên miền tại