Engineer .vn

Vietnamist Engineer

Kỹ sư đậm chất Việt

Formerly the Vietnamese Engineer Community

Engineer.vn là 'phiên bản mới' của Cộng đồng kỹ sư Việt Nam với những thay đổi sau:

 Vui lòng đăng ký cấp thẻ thành viên dạng tên miền tại cup.Engineer.vn