Engineer.vn

Kỹ sư Quốc Khí

New version of

Vietnamese Engineer Community

A co-founder of QuocKhi.com

Giới thiệu

Engineer.vn là nơi QuocKhi.com tuyển chọn những kỹ sư tài giỏi được xem như nguồn nguyên khí quốc gia để phong cho họ tên miền danh hiệu Kỹ sư Quốc Khí YourName.engineer.vn. Nếu bạn muốn được bình chọn tên miền danh hiệu này thì hãy đăng ký tạo YourName.nameVN.com và đăng các bài viết thể hiện năng lực của mình trên website này. 

Đăng ký thành viên

Tin tức & sự kiện

Tham luận

Khóa học & bài giảng

Việc làm & thực tập

Hỏi đáp và tư vấn

Danh sách thành viên

Tìm Mentor & Mentee